Klubi eesmärgid:

Pühapäev, 4 September, 2011 15:15 | kommenteeritud (0)

Eesti on jma Kodu

 

1. Organisatsioonide juhtkondade pädevuse ja kvalifikatsiooni taseme tõstmine.
2. Osutada klubiliikmetele abi äriajamisega seotud probleemide

lahendamisel, kasutades teadmisi majandusvaldkonnast.
3. Kommertstegevuse korraldamine.
4. Vaba aja veetmise korraldadmine klubi liikmetele ja külalistele.
5. Klubidevaheliste suhete loomine ja arendamine.
6. Õppimis- ja arenemisvõimaluste võimaldamine klubiliikmetele põhitegevust häirimata.
7. Kogu huvitava informatsiooni tagamine kõigile klubiliikmetele.
8.. Infostruktuuride korraldamine ja arendamine.
9. Infopublitsistliku kesksuse loomine noortele.
10. Luua partnersuhted kommerts- ja riigiasutustega.
11. Läbi viia kõikide Eesti Vabariigis olevate ressursside konsorideerimine saabuva

“Majandusliku kriisi” ülesaamiseks.
12.. Viia läbi teadustööted majanduse ja õiguse valdkonnas..
13. Uusimate tehnoloogiate kasutamine oma tegevuses ning nende elluviimine.
14. Tegeleda erinevate valdkondade ja suundade spetsialistide aktiivse otsimisega.
15. Tegeleda huvitatud äri- ja mitte äriorganisatsioonide aktiivse otsimisega tulevaseks koostööks.
16. Klubi peab jääma sõltumatuks poliitilistest erakondadest, äri- ja muudest organisatsioonidest.
17. Rangelt järgida ja arendada klubi põhimõtted ja ideoloogia.
18. “Äratada” ja toetada Eesti Vabariigi elanike aktiivsust.

 

 
Lisa oma kommentaar

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.

 

 


Copyright © 2010 Open Business Club