Klubi ülesehitus:

Pühapäev, 4 September, 2011 16:31

Klubi ülesehitus:   1. Klubi omanik – peamine seadusandlik võim: määrab strateegilist organisatsiooni kurssi, muudab põhikirja ja klubi aadressi.   2. Juhatuse liige – peamine täitevõim: eesmärkide saavutamise strateegiate väljatöötamine, eesmärkide täitmise kontroll ja muu.   3. Klubi auliige –  projektide juhid, annavad aru projetkide ja eesmärkide täitmise üle.   4. Klubi liige – klubi […]

loe edasi | kommenteeritud (0)


Klubi struktuur

Pühapäev, 4 September, 2011 16:16

Kõik nimekirjas olevad tegevusvaldkonnad ei ole määratud ainult klubi suhtes, vaid iga organisatsioon, eraisik või riigiasutus võib pöörduda meie poole abi saamiseks ükskõik millises valdkonnas. Partnerlussuhted on teretulnud ning oleme alati valmis koostööks. Klubi struktuur koosneb kolmest põhitegevuse  valdkonnast: 1. Majandusvaldkond:   а. Juhtimisosakond b.  Finantsosakond c. Turundusosakond d. Projektide osakond e.  Investeerimise ja planeerimise […]

loe edasi | kommenteeritud (0)


Klubi missioon:

Pühapäev, 4 September, 2011 15:31

  Organisatsiooni loomine. mis ühendaks kõiki huvitatud spetsialiste erinevatest majandusvaldkondadest poliitilise ning majandusliku olukorra parendamiseks Eesti Vabariigis, Baltikumis, EL-is ning SRÜ-s. Võrdsete õiguste ning võimaluste põhimõtet ellu viimas, tegeleb klubi “Open Business Club” ülesannete lahendamise ja rakendamisega erinevatel majanduse tasanditel: väiksest eraettevõtest kuni suurte korporatsioonideni ja riigini.   Klubi “Open Business Club” kui riigi  vajalik […]

loe edasi | kommenteeritud (0)


Klubi eesmärgid:

Pühapäev, 4 September, 2011 15:15

  1. Organisatsioonide juhtkondade pädevuse ja kvalifikatsiooni taseme tõstmine. 2. Osutada klubiliikmetele abi äriajamisega seotud probleemide lahendamisel, kasutades teadmisi majandusvaldkonnast. 3. Kommertstegevuse korraldamine. 4. Vaba aja veetmise korraldadmine klubi liikmetele ja külalistele. 5. Klubidevaheliste suhete loomine ja arendamine. 6. Õppimis- ja arenemisvõimaluste võimaldamine klubiliikmetele põhitegevust häirimata. 7. Kogu huvitava informatsiooni tagamine kõigile klubiliikmetele. 8.. Infostruktuuride […]

loe edasi | kommenteeritud (0)


 

 


Copyright © 2010 Open Business Club