Tere tulemast
Open Business Club'i
Open Buisness Club on sõltumatu rahvusvaheline organisatsioon, mis ühendab erinevate alade spetsialiste andmaks objektiivset hinnangut sellele, mis toimub erinevates riikides ja maailmas tervikuna. Samuti soovime oluliselt mõjutada ökonoomilist ja politiitilist olukorda riikides, kus asuvad meie filiaalid. Meie moto on:
"Kõikide riikide spetsialistid, ühinege!"

Lugupeetud kolleegid!

Selle sõltumatu informatiivse kodulehe eesmärgiks on pöörata Teie tähelepanu Teie riigis olevatele probleemidele, informeerida Teid riigis tekkinud olukorrast, kõikidest positiivsetest ja negatiivsedest tendentsidest majanduses ja poliitikas, anda objektiivset hinnangut sündmustele, mis toimuvad erinevates riikides ja maailmas tervikuna.

Kui Teie olete spetsialist ja inimene, kes suurepäraselt mõistab oma ametialas toimuvat, on aktiivse ellusuhtumisega, ei saa jääda ükskõikseks enda ja oma riigi tuleviku suhtes, siis me kutsume Teid ühineda meiega, saada Open Buisness Club´i aktiivseks liikmeks ning ühiselt muuta paremuse poole nii enda kui ka terve riigi elu.

Open Buisness Club kaitseb kõiki ametlikult riigis elavate etniliste gruppide huve sõltumata rahvusest, usutunnistusest ja soost. Meie ei väljenda eraldiseisvate poliitiliste gruppide või erakondade huve, meie kaitseme riigi ja riikluse järgimise huve. See tähendab, me taotleme kõikide riigi ja EL seaduste ning õigustloovate aktide, samuti inimõiguste kaitset tagavate seaduste järgimist, takistame ühe või teise etnilise gruppi huvide kitsendavate otsuste ja seaduste vastuvõtmist. Me aitame kaasa „Võrdsete õiguste ja võimaluste“ printsiibi arendamisele, samuti tegeleme suure hulga probleemide lahendamisega majanduse ja poliitika vallas alates väikese ettevõte tasandist kuni riigijuhtimise tasandini.

Lisainfot Klubi tegevusest Te leiate "Klubist" rubriigi all.

 Klubi ülesehitus:

Pühapäev, 4 September, 2011 16:31

Klubi ülesehitus:   1. Klubi omanik – peamine seadusandlik võim: määrab strateegilist organisatsiooni kurssi, muudab põhikirja ja klubi aadressi.   2. Juhatuse liige – peamine täitevõim: eesmärkide saavutamise strateegiate väljatöötamine, eesmärkide täitmise kontroll ja muu.   3. Klubi auliige –  projektide juhid, annavad aru projetkide ja eesmärkide täitmise üle.   4. Klubi liige – klubi […]

loe edasi | kommenteeritud (0)


Klubi struktuur

Pühapäev, 4 September, 2011 16:16

Kõik nimekirjas olevad tegevusvaldkonnad ei ole määratud ainult klubi suhtes, vaid iga organisatsioon, eraisik või riigiasutus võib pöörduda meie poole abi saamiseks ükskõik millises valdkonnas. Partnerlussuhted on teretulnud ning oleme alati valmis koostööks. Klubi struktuur koosneb kolmest põhitegevuse  valdkonnast: 1. Majandusvaldkond:   а. Juhtimisosakond b.  Finantsosakond c. Turundusosakond d. Projektide osakond e.  Investeerimise ja planeerimise […]

loe edasi | kommenteeritud (0)


Klubi missioon:

Pühapäev, 4 September, 2011 15:31

  Organisatsiooni loomine. mis ühendaks kõiki huvitatud spetsialiste erinevatest majandusvaldkondadest poliitilise ning majandusliku olukorra parendamiseks Eesti Vabariigis, Baltikumis, EL-is ning SRÜ-s. Võrdsete õiguste ning võimaluste põhimõtet ellu viimas, tegeleb klubi “Open Business Club” ülesannete lahendamise ja rakendamisega erinevatel majanduse tasanditel: väiksest eraettevõtest kuni suurte korporatsioonideni ja riigini.   Klubi “Open Business Club” kui riigi  vajalik […]

loe edasi | kommenteeritud (0)


Klubi eesmärgid:

Pühapäev, 4 September, 2011 15:15

  1. Organisatsioonide juhtkondade pädevuse ja kvalifikatsiooni taseme tõstmine. 2. Osutada klubiliikmetele abi äriajamisega seotud probleemide lahendamisel, kasutades teadmisi majandusvaldkonnast. 3. Kommertstegevuse korraldamine. 4. Vaba aja veetmise korraldadmine klubi liikmetele ja külalistele. 5. Klubidevaheliste suhete loomine ja arendamine. 6. Õppimis- ja arenemisvõimaluste võimaldamine klubiliikmetele põhitegevust häirimata. 7. Kogu huvitava informatsiooni tagamine kõigile klubiliikmetele. 8.. Infostruktuuride […]

loe edasi | kommenteeritud (0)


Seagripp murrab Eestit samuti kui mullu

Kolmapäev, 2 Veebruar, 2011 14:23

Grippi haigestunuid on mitu korda mullusest vähem. Eelmisel nädalal haigestus grippi hinnanguliselt alla üheksasaja inimese, kuid 2010. aasta kõrghooajal detsembrikuu teisel nädalal oli haigestujaid ligi 2500 inimest. Samal ajal ei ilmuta kurikuulus seagripp N1H1 nõrkuse tunnuseid. Kaks nädalat tagasi haigestus seagrippi 115 inimest ning eelmisel nädalal võis haigestunute arv suureneda veel viie protsendi võrra ehk […]

loe edasi | kommenteeritud (0)


 

 


Copyright © 2010 Open Business Club